Магнолия Суланжа «Норберта» Magnolia × soulangeana Soul.-Bod cv. Norbertii