Камелия японская «Матоциана» Camellia japonica L. cv. Mathotiana