Липа Комарова Tilia komarovii I.V. Vassil.

Липа Комарова Tilia komarovii I.V. Vassil.