Камелия японская Camellia japonica L

Камелия японская Camellia japonica L